لینک های دسترسی

اردوي پاکستان:يک هزار تندرو در نزديک سرحد کشته شد


مقامات نظامي پاکستان ميگويند يک هزار تندرو در عمليات يک ماهه در امتداد سرحد افغانستان کشته شده اند.

تورن جنرال طارق خان امروز بخبرنگاران گفت که حد اقل پنج قوماندان، بشمول خارجيان، در جملۀ کشته شدگان در منطقۀ قبايلي باجور قرار داشتند.

خان همچنان گفت از وقتي که قواي نظامي تهاجم خود را عليۀ تندروان طالب و القاعده در ماۀ آگست آغاز کرد، بيش از ۶۰ عسکر پاکستاني نيز کشته شده اند.

اين جنرال گفت تندروان مستقر در منطقۀ قبايلي حملات شان را عليۀ عساکر در افغانستان براه انداخته اند.

او علاوه کرد که اگر تندروان باجور را از دست بدهند همه چيز را از دست خواهند داد.

پاکستان تحت فشار افغانستان و ايالات متحده قرار دارد تا تندرواني را که در منطقۀ سرحد عمليات ميکنند کنترول نمايد.

مقامات نظامي پاکستان ميگويند يک هزار تندرو در عمليات يک ماهه در امتداد سرحد افغانستان کشته شده اند.

تورن جنرال طارق خان امروز بخبرنگاران گفت که حد اقل پنج قوماندان، بشمول خارجيان، در جملۀ کشته شدگان در منطقۀ قبايلي باجور قرار داشتند. خان همچنان گفت از وقتي که قواي نظامي تهاجم خود را عليۀ تندروان طالب و القاعده در ماۀ آگست آغاز کرد، بيش از ۶۰ عسکر پاکستاني نيز کشته شده اند.

اين جنرال گفت تندروان مستقر در منطقۀ قبايلي حملات شان را عليۀ عساکر در افغانستان براه انداخته اند. او علاوه کرد که اگر تندروان باجور را از دست بدهند همه چيز را از دست خواهند داد.

پاکستان تحت فشار افغانستان و ايالات متحده قرار دارد تا تندرواني را که در منطقۀ سرحد عمليات ميکنند کنترول نمايد.

XS
SM
MD
LG