لینک های دسترسی

پروژه های انکشافی بدلیل وضع نا  امن در افغانستان متوقف اند


وزارت انکشاف دهات در افغانستان میگوید در طول چهار سال گذشت، بدلیل بی امنیتی در افغانستان در چهل ولسوالی، پروژه های انکشافی متوقف گردیده اند.

احسان ضیا، وزیر وزارت انکشاف دهات امروز در کابل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت از ادارات امنیتی میخواهد تا در این ولسوالی ها، برای اجرای این پروژه ها امنیت را بر قرار سازند.

وی اضافه کرد هژده ولایت با خشکسالی جدی روبرو هست ندو این وزارت تصمیم ارسال امداد و مواد غذایی را به این ولایات قبل از آغاز زمستان دارد.

آقای ضیا اضافه کرد در ربع اول سال جاری تصمیم دارد تا در سی و چهار ولایت افغانستان شش هزار پروژه انکشافی را عملی سازد.

XS
SM
MD
LG