لینک های دسترسی

Breaking News

پروژه های انکشافی بدلیل وضع نا  امن در افغانستان متوقف اند


وزارت انکشاف دهات در افغانستان میگوید در طول چهار سال گذشت، بدلیل بی امنیتی در افغانستان در چهل ولسوالی، پروژه های انکشافی متوقف گردیده اند.

احسان ضیا، وزیر وزارت انکشاف دهات امروز در کابل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت از ادارات امنیتی میخواهد تا در این ولسوالی ها، برای اجرای این پروژه ها امنیت را بر قرار سازند.

وی اضافه کرد هژده ولایت با خشکسالی جدی روبرو هست ندو این وزارت تصمیم ارسال امداد و مواد غذایی را به این ولایات قبل از آغاز زمستان دارد.

آقای ضیا اضافه کرد در ربع اول سال جاری تصمیم دارد تا در سی و چهار ولایت افغانستان شش هزار پروژه انکشافی را عملی سازد.

XS
SM
MD
LG