لینک های دسترسی

مکين و اوباما در بعد از مباحثه آخر تلویزیونی شان


جان مکين، نامزد حزب جمهوريخواه و براک اوباما، نامزد حزب ديموکرات، يک روز بعد از مناظرۀ نهائي شان و کمتر از سه هفته قبل از انتخابات رياست جمهوري، از ايالات کليدي ديدن ميکنند.

دو نظر پرسي بعد از مناظره نشان ميدهد که اکثريت کساني که مناظره را از طريق تلويزيون تماشا کردند، فکر ميکنند که اوباما در مناظره برنده شد. در يک نظر پرسي، اوباما ۵۸٪ و مکين ۳۱٪ آرا را بردند.

در يک نظر پرسي ديگر ۵۳٪ اشتراک کنندگان از اوباما و ۲۲٪ از مکين طرفداري نمودند.

در جريان مناظره، سناتور مکين کوشش کرد مساعي اوباما را در جهت مرتبط ساختن او به پاليسي هاي اقتصادي بش، رد کند.

اين سناتور جمهوريخواه از ايالت اريزونا گفت من جورج بش نيستم.

اوباما، سناتور ايالت الينوي گفت بزرگترين خطري را که کشور شايد متقبل شود انتخاب عين مشي هاي ناکام هشت ساله خواهد بود و توقع داشت که نتايج آن چيز ديگري باشد.

نظرپرسي هاي تازه نشان ميدهد که بحران اقتصادي به اوباما کمک کرده، در سراسر کشور و همچنان در ايالاتي که مکين پيشي داشت، پشتيباني بيشتري بدست آورد.

XS
SM
MD
LG