لینک های دسترسی

Breaking News

بررسی مشکلات ولسوال های ولایات افغانستان


برای اولین بار، تعدادی از ولسوال های ولسوالی مختلف افغانستان در کابل فراخوانده شده اند تا از چگونگی برنامه های ملی اداره مرکزی آنکشور آگهی به دست آورند.

درین مورد، گردهمایی امروز در هوتل انترکانتیننتال کابل از جانب اداره مستقل ارگان های محلی برگذار شده بود. هدف اصلی این گرد همآیی بررسی مشکلات ولسوالی ها عنوان شده است.

جیلانی پوپل، رییس اداره ارگان های محلی میگوید این اداره به منظور بهبود اوضاع عمومی، پالیسی جدیدی را روی دست گرفته است و به همین دلیل ولسوال ها خواسته شده اند تا این پالیسی با آنها در میان گذاشته شود و معلوم گردد تا چه اندازه این برنامه قابل اجرا میباشد.

همچنان پلان استراتیژیک پنج ساله ارگان های محلی تهیه شده است و در حال تطبیق است که باید ولسوال ها از این پلان آگهی کامل داشته باشند.

آقای پوپل در مورد مشکلات که هم اکنون ولسوال های کشور دارند گفت نا امنی ها، بیروکراسی، صلاحیت ها و بعضی موارد دیگر، از جمله مشکلات اساسی ولسوال ها در ساحه وظایف شان میباشد.

در این گردهمای 52 ولسوال شرکت نموده بودند که ولسوال های مناطق نا امن دعوت نشده بودند.

XS
SM
MD
LG