لینک های دسترسی

سیاست خارجی کاندیدان ریاست جمهوری امریکا در قبال افغانستان و پاکستان


در حالیکه فقط یک روز برای برگزاری انتخابات عمومی ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است، بحرانات اقتصادی نقطه مرکزی مبارزات انتخاباتی هر دو کاندید میباشد. ولی در حین زمان مشی سیاست خارجی جان مککین و براک اوباما از یک دیگر تفاوت کلی دارد.

نظریات Jason Campbell یکی از کارشناسان سیاست خارجی در انستیتوت بروکینگس در مورد سیاست خارجی دو کاندید در مورد افغانستان و پاکستان.

جیسن کمبل میگوید هر دو کاندیدان ریاست جمهوری بدین باور اند که بخاطر حل مشکلات ایالات متحده در خارج و به خصوص در جنگ علیه دهشت افگنی، استفاده از نیروی نظامی یک امر حیاتی است.

او میگوید هر دو کاندید در نظر دارند نیرو های بیشتر نظامی را به افغانستان اعزام نمایند.

"سناتور اوباما چند ماه قبل گفت میخواهد دو تا سه لوا را به افغانستان اعزام نماید. دفتر مبارزاتی مککین چنین بیانیه را فوراً اعلام ننمود، ولی طی چند ماه گذشته به همین تعداد ارقام را وعده نمود."

آقای کمبل میگوید با وجود اینکه مشکلات اقتصادی داخل امریکا اجازه نداد تا روی موضوعات عمده سیاست خارجی بحث نمایند، ولی به عقیده او سناتور براک اوباما در چندین مورد از حکومت جورج بش بخاطر اعتماد و اتکا بیش از حد این اداره بالای پاکستان انتقاد نموده است.

او میگوید سناتور اوباما در مشی خود در مورد افغانستان واضح صحبت نموده است و تنها استفاده از نیروی نظامی را کافی نداسته است.

"او در یکی از سخنرانی های خود گفته بود که در نظر دارد در سال اول ریاست جمهوری خود، یک میلیارد دالر را برای افغانستان برای مقاصد غیر نظامی چون کمک به تعلیم و تربیه، تاسیس زیربنائی و سایر خدمات بشری کمک خواهد کرد."

او میگوید دفتر مبارزاتی سناتور مکین درین رابطه با جزیات صحبت نمکیند و در صورتیکه تعداد نیرو های را در عراق کاهش ندهد، آقای کمبل میگوید نمیداند چگونه عساکر بیشتر را به افغانستان اعزام خواهد کرد.

"دفتر میککین گفته است که فساد اداری، حکومتداری، بازسازی و سایر موضوعات باید حل شود ولی در مورد اینکه چگونه این را انجام خواهند داد، واضح نبوده اند."

آقای کمبل در رابطه بیانات جنجال برانگیز اوباما که گفته بود در صورت عدم همکاری کافی پاکستان او نیرو های امریکایی را بدوان اجازه قبلی به آن کشور خواهد فرستاد میگوید همین اکنون اگر اطلاعات درست در دست باشد، طیارات و نیرو های خاص امریکایی در داخل پاکستان شده عملیات میکنند ولی به عقیده او دفتر مبارزاتی مکین چنین عکس العمل نشان داد که گویا سناتور اوباما در نظر دارد پاکستان را مورد تهاجم نظامی قرار دهد.

جیسن کمبل کارشناس امور بین المللی در اداره بروکینگس میگوید هیچ رئیس جمهور آینده نباید بالای استفاده نیروی نظامی اتکا نماید و او خاطر نشان ساخت که هر دو کاندید نسبت به حساسیت و اهمیت موضوع، وضاحت کافی نداشته و مستقیم صحبت نکرده اند.

XS
SM
MD
LG