لینک های دسترسی

گرفتاری یک افسر اردوی هند در رابطه با انفجار ضد مسلمانان


مقامات در غرب هند یک افسر ارشد اردوی هند را دستگیر نمودند. این مامور نظامی در ارتباط به انفجار ماه سپتمبر دستگیر شده بود. در آن انفجار حد اقل پنج تن کشته و هندو های افراطی به اجرای انفجار ملامت شده بودند.

پولیس دگروال سریکنت پروهیت را از چند روزی بخاطر ارتباط به گروه که گمان میرود در عقب حمله 29 سپتمبر باشد استنطاق نمود.

این حمله در شهر با اکثریت مسلمان مالیگوان در ایالت مهارشترا صورت گرفت.

حمله دیگری در همان روز شهر مسلمان نشین موداسا را در ایالت غربی گجرات هدف قرار داد.

تحقیق کننده گان هردو انفجار را به گروه افراطی ابیناف بهارت ربط داده است. درین مورد چندین تن دیگر توقیف نموده است.

XS
SM
MD
LG