لینک های دسترسی

دپلومات ایرانی در شمال غرب پاکستان اختطاف گردید


پولیس پاکستان میگوید افراد مسلح در تازه ترین خشونت علیۀ خارجیان در شمال غرب پاکستان، یک دپلومات ایرانی را اختطاف و محافظش را بقتل رسانیدند.

مقامات پولیس میگویند موتر حشمت الله اطهر زاده، دپلومات ایرانی، امروز در حالیکه بطرف کارش روان بود، مورد قرار گفت.

وزارت خارجۀ ایران این اختطاف را یک عمل دهشت افگنی خوانده تقبیح کرد.

این حمله یک روز بعد از قتل یک کارمند امدادی ایالات متحده و راننده اش در پشاور رخ میدهد.

پولیس و همکاران این کارمند امدادی هویت او را ستیڤن ڤنس Stephen Vanceمعرفی کرده گفته اند که او در قسمت یک پروژۀ انکشاف قبایل در امتداد سرحد افغانستان کار میکرد، که از طرف ایالات متحده تمویل میگردد.

افراد مسلح، در حالیکه او در منطقۀ یونیورستی تاون بطرف محل کارش روان بود، با اسلحۀ خود کار بر او حمله کردند.

XS
SM
MD
LG