لینک های دسترسی

Breaking News

پیشنهادات رهبران جهان برای جلوگیری از بحران مالی در آینده


رهبران کشور های صنعتی و روبه انکشاف جهان، برای جلوگیری از رکود بیشتر اقتصاد، روی دسته از اصول، توافق نمودند.

رهبران گروه بیست در یک نشست سران در واشنگتن بروز شنبه تصمیم گرفتند که برای آوردن ثبات در سیستم مالی جهان، اقدامات لازمی را اتخاذ خواهد نمود.

آنها وعده نمودند که تنظیم و کنترول بازار های مالی را تقویت بخشیده و تعهد نمودند که با تقویت سرمایه گزاران و مستهلکین، بازار های مالی را محافظت خواهد کرد.

این بیانیه مشترک که بدنبال نشست سران انتشار یافت، از حکومات جهان میخواهد تا در جهت افزایش مصارف مستهکلین، برنامه های تحریک و تقویت اقتصادی را در کشور هایشان معرفی کنند.

اما این اعلامیه همچنان روی ضرورت همکاری بین المللی تأکید ورزید و خواهان تشریک بیشتر معلومات شد.

این اعلامیه، عصری سازی صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی را پیشنهاد میکند و میگوید که این دو موسسه باید نماینده گی بهتری را به کشور های روبه انکشاف اعطا نمایند.

بیانیه همچنان از صندوق وجهی بین المللی و سایر موسسات مالی تقاضا میکند کار تطبیق این پیشنهادات را الی ۳۱ ام مارچ آغاز کنند.

XS
SM
MD
LG