لینک های دسترسی

Breaking News

بش در جلسۀ سران شورای اقتصادی آسیا و اوقیانوس آرام بر سیستم بازار آزاد تاکید کرد.


جورج بش، رئیس جمهور ایالات متحده از رهبران جهان تقاضا کرد تا بازار آزاد و تجارت آزاد را قبول کنند تا در قسمت برون کردن جهان از بحران فعلی اقتصادی کمک شود.

آقای بش امروز قبل از اشتراک در کنفرانس سران همکاری اقتصادی آسیا و اوقیانوس آرام در لیما، پایتخت پیرو در محضر اربابان صنایع و تجارت کشورهای حوزۀ اوقیانوس آرام صحبت میکرد.

رئیس جمهور ایالات متحده گفت بزرگترین سه قدرت که اقتصاد را تحریک میکند بازار آزاد، تجارت آزاد و مردم آزاد است. او گفت بزرگترین تهدید به رفاه مداخلات بیحد حکومت در بازار است ولی در عین زمان اذعان نمود که حالاتی وجود دارد که مداخله حتمی میباشد.

آقای بش همچنان از فوائد موافقات تجارتی ستایش کرده گفت رهبران جهان باید بمنظور از بین بردن موانع تجارتی همکاری کنند.

آقای بش در صدد کسب پشتیبانی برای تدابیریست که هفتۀ گذشته در جریان جلسۀ ۲۰ کشور در واشنگتن مورد پشتیبانی قرار گرفت. دران جلسه رهبران بزرگترین اقتصادها و کشورهای رو بانکشاف اشتراک داشتند.


XS
SM
MD
LG