لینک های دسترسی

در بیست و هفتم ماه نومبر سال ۱۹۶۵ وزارت دفاع امریکا به رئیس جمهور لندن خبر داد...


بتاریخ بیست و هفتم ماه نومبر سال ۱۹۶۵ وزارت دفاع امریکا به رئیس جمهور لندن جانسن خبر داد که اگر قرار باشد جنرال ویست مورلند در سال آینده یک عملیات عظیم پاکسازی که برای از بین بردن قوای دشمن ضرور است، شروع نماید، در آن صورت تعداد عساکر ایالات متحده در منطقه از ۱۲۰ هزار نفر به ۴۰۰ هزار نفر تزئید خواهد یافت.

همچنان در همین روز قوای ڤیتکانگ دو عسکر قوای مخصوص ایالات متحده را که دو سال قبل در جریان محاربات هیپ هوا تقریباً در ۶۵ کیلومتری جنوب غرب سیگون موقعیت دارد، آزاد ساختند.

سه روز بعد از رهائی شان این دو صاحب منصب امریکائی در پنوم پن طی یک کانفرانس مطبوعاتی ضدیت شان بر علیه جنگ ویتنام را اعلان نموده گفتند جهت بیرون کشیدن قوای امریکائی از ویتنام به مبارزه خواهند پرداخت.

گر چه یکی از آنها بعداً از گفته اش انکار نمود، اما قوای نظامی امریکا اعلان کرد که این دو شخص به سبب همکاری با نیروهای دشمن محاکمۀ نظامی خواهند گردید.

همچنان در همین روز در حدود ۳۵ هزار مخالفین جنگ، اطارف قصر سفید را برای دو ساعت محاصره نموده و بعداً به طرف عابدۀ مشهور شهر حرکت کردند.

دوکتور ینجامین سپاک، کوریتا سکات کنگ و نارمن ثوماس از فعالین ضد جنگ در جملۀ کسانی بودند که درین گردهم آئی سخنرانی نمودند.

XS
SM
MD
LG