لینک های دسترسی

خلیل زاد: حکومت عاری از فساد و عملیات نظامی، اوامر حیاتی برای صلح


زلمی خلیل زاد، سفیر امریکا در ملل متحد، و سفیر اسبق ایالات متحده درعراق و افغانستان که دوره خدمت تا چند روز دیگر خاتمه می یابد بروز چهارشنبه در بنیاد نیو امریکا حاضر شده و به سوالات این بنیاد و تنی چند از مدعیون جواب داد.

آقای خلیل زاد در آغاز از دوره خدمتش در ملل متحد و تجاربی که آموخت سخن زد و بعد به سوالات در مورد کارنامه اش پرداخت.

در این جلسه که بیشتر از دو ساعت طول کشید، اکثریت سوالات در مورد اوضاع در افغانستان و پاکستان و برنامه کاری آینده آقای خلیل زاد دور میخورد.

از آقای خلیل زاد سوال شد که با کارنامه درخشانی که وی در سمت های مختلف داشته است، نظر وی در مورد مشی ملل متحد در مورد عراق و افغانستان چی میباشد.

خلیل زاد گفت:

"در مورد افغانستان، یک چیز بسیار خوب را در افغانستان مشاهده میکنید و آن موجودیت گروه های مختلف است، و برای موثریت آنان باید هماهنگی بوجود آید، مخصوصاً در بخش مدنی و بین بخش مدنی و افغانها، بین بخش مدنی، افغانها و متحدین."

زلمی خلیل زاد میگوید یک نماینده کار آزموده ملل متحد قادر به اینکار خواهد بود. زیرا این یکی از گام های عمده برای موفقیت خواهد بود زیرا هماهنگی در بین فرقه ها مختلف اهمیت زیاد دارد.

از خلیل زاد سوال شد که با نظر داشت فساد اداری و مشکل مواد مخدر در افغانستان، آیا کرزی دوباره انتخاب خواهد شد؟ آقای خلیل زاد اظهار داشت:

"حکومت کرزی و شخص وی جامعه جهانی را مسئول مشکلات در آنکشور میداند و جامعه جهانی هم در مقابل حکومت کرزی و شخص وی را مسئول این همه مشکلات میدانند. در حالیکه حقیقت آنست که هر دو باید بهتر کار نمایند."

آقای خلیل زاد میگوید یک حکومت عاری از فساد و عملیات نظامی هر دو برای صلح و ثبات منطقه حیاتی میباشد. وی میگوید البته پیشرفت در افغانستان آسان نیست. ولی با سیر زمان این پیشرفت بوجود خواهد آمد

در جواب این سوال که آیا مشی افغانستان بدون موجودیت کرزی دوام خواهد داشت، خلیل زاد گفت:

"معلومدار، کرزی فقط یکفرد است و افغانستان یک کشور. شاید طبق قانون اساسی آنکشور، کرزی یک دوره دیگر هم میتواند رئیس جمهور باشد ولی این یک حکومت میراثی نیست."

خلیل زاد گفت فقط بخاطر داشته باشید که حامد کرزی، بعد از ملا عمر رئیس جمهور شده است و این یک فرق فاحش است. ولی به هر صورت مشی افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG