لینک های دسترسی

Breaking News

مردم در جهان - انتظار ریاست جمهوری اوباما


مردم در سراسر جهان انتظار تاریخ ۲۰ جنوری را میکشند، تا براک اوباما، بحیث رئیس جمهور امریکا، حلف وفاداری یاد نماید. اکثریت امیدوار اند تا اوباما قادر گردد در این جهان بحرانی، تغیرات را رونما کند.

برای بعضی های دیگر ریشه های اجدادی آقای اوباما در افریقا اهمیت بیشتری دارد.

  به ملیونها تن از مردم افریقا، چون مردم داخل امریکا تمام شب را بیدار بوده و با شنیدن انتخاب اوباما بحیث رئیس جمهور امریکا، فریاد شادی سردادند.

  (ڤیرونیک تادجو) استاد پوهنتون جوهانسبورگ میگوید برای مردمیکه اجداد شان افریقایی میباشد یک لحظه تاریخی و هیجانی بود.

  «اوباما یک امیدواری بزرگ را به ارمغان آورده و در رابطه به اینکه مردم چگونه خود را می بینند، تغیرات زیادی را برای تعداد کثیری ببار آورده است. زمانیکه یکمرد سیاه پوست، قدرت مند ترین فرد جهان میگردد، اهمیت آن فوق العاده میباشد.»

  و اما (فرانسیس کورنیگی) یکمرد امریکایی افریقایی الاصل که ۱۳ سال است در افریقا بسر میبرد و عضو انستیوت مطالعات پالیسی در جوخانسبورگ میباشد میگوید مفسران افریقایی در مورد توقعات زیاده از حد از ریاست جمهوری اوباما هشدار میدهند. وی میگوید:

  «مسرت های زیادی از رئیس جمهور شدن وی بمشاهده میرسد وبه همین دلیل مردم احساس میکنند که وی شاید توجه بیشتری به افریقا نشان دهد. ولی از این بیشتر چیزی دیده نمیشود تا بصورت جدی آینده را پیش بینی نمود.»

  (گورنیگی) اشاره میکند که حکومت اوباما چندین بحران را بمیراث برده است که در مشی ایالات متحده در صدر قرار دارند، که در این میان میتوان از عراق، افغانستان، تشنجات شرق میانه و هند و پاکستان یاد نمود.

  «و در این ساحات، توجه مشی ایالات متحده معطوف خواهد بود. به همین دلیل کدام دورنمایی حقیقی از اینکه افریقا در صدر این نگرانی ها قرر گیرد، وجود ندارد. از جانب دیگر، بعضی نگرانی های امنیتی هم در مورد این قاره وجود دارد.»

  بطور مثال وی میگوید ضرورت به مفکوره های جدید برای بحران در صومالیا دیده میشود، که بعد از تقریباً دو دهه حکومت ناکام و مصرف ملیونها دالر پول کمکی، در حال سقوط بدست تندروان اسلامی میباشد.

  دارفور و کانگوی شرقی در آتش تشنجات قرار داشته و هر آن امکان وقوع جنگ های دوباره در آنجا میرود. و جهان باید در مورد زمبابوی از طریق گروه های چند جانبه افریقایی اقدام نماید، تا از یک بحران عظیم انسانی جلوگیری بعمل آید.

  خانم تادجو میگوید وی امیدوار است تا حکومت اوباما موقعیت جدی را در مقابل رهبران افریقایی که از قدرت خویش علیه مردم استفاده سؤ مینمایند، اتخاذ نماید.

  «مشکل عمده ما رهبری و حکومت داری ناسالم است و تا زمانیکه ما این مشکل را رفع ننمایم، هیچ کاری دیگری نمی توانیم انجام دهیم.. در افریقا کشور های وجود دارد که از ناحیه منابع طبیعی بسیار غنی هستند ولی هیچ کاری صورت نگرفته است، پس در نهایت آنچه اهمیت دارد، اداره ، اداره و اداره است

  ولی (لیمن ساڤان) تحلیل گر اهل سنیگال میگوید فرقی نمیکند که هدف مشی چی میباشد، آنچه ضرورت است یک طرز و شیوه جدید رهبری است. وی میگوید:

  «چی نوع رهبری خواهد بود؟ آیا به شکل مثبت برادر بزرگتر از برادر کوچکتر مواظبت نمودن خواهد بود؟ و یا برادر بزرگتری که زورگویی خواهد نمود؟ به عقیده من، با این دنیایی امروزی وزر گویی دیگر کاگر نخواهد بود.»

  خانم تاجدو که خود از نسل فرانسوی اقریقایی است میگوید وی نگران است که آقای اوباما با آزمون های بیشتری مواجه خواهد شد زیرا وی از یک نسل مختلط میباشد.

  «از هر دو جانب، یک ریاست جمهوری مشکل خواهد بود، هم از جانب مردم سفید پوست که انتظار ناکامی ویرا میبرند و هم از جانب سیاه پوستان. زیرا مردم همواره بجانب نژاد مختلط با یکنوع دید مشکوکانه مینگرند، که آنان کی هستند و از کی نمایندگی میکنند. به همین دلیل اوباما کار مشکلی را در پیش خواهد داشت.»

  و اما به عقیده بسیاری از مردم، آقای اوباما میتواند بحیث پلی بین نژاد ها، فرهنگ ها و مردم نقش بازی کند. و آنان امیدوار اند که وی بمردم گوش داده و موزانه بهتری را در روابط بیه افریقا و ایالات متحده برقرار نماید.

  XS
  SM
  MD
  LG