لینک های دسترسی

ملل متحد - خواستار ۶۱۳ میلیون دالر کمک به اهالی غزه


ملل متحد، جهت کمک به فلسطینی های باریکه غزه، در آوردن بهبود در وضع شان از حمله اخیر قوای اسرائیلی، خواستار جمع آوری ۶۱۳ میلیون دالر شده است.

بان کی موون، سر منشی موسسه ملل متحد، این تقاضا را امروز پنجشنبه در نشست اقتصادی جهان در شهر دیواس سویس بیان داشت.

از جانب دیگر جان گینگ، آمر اداره مساعی موسسه ملل درغزه نیز میلیون ها دالر را به کسانی توزیع میکند که منازل رهایشی شان خساره مند شده و به مساکن موقت نیاز دارند.

او میگوید در حال حاضر در مناطق فلسطینی نشین، ۹۰۰ هزار نفر از کمک غذائی موسسه ملل بر خورد دار میگردند.

XS
SM
MD
LG