لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات در ایران - آزاد، دیموکراتیک و منصفانه؟


امسال سی ومین سالگرد انقلاب ایران در بین دو انتخابات اساسی یکی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در نوامبر سال گذشته و انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه جون برگزار میشود.

ظاهراً ایران همه تجملات یک کشور دموکراتیک را داراست. انتخابات در کشور برگزار میگردد، ایران پارلمان فعال دارد و رئیس جمهور آن به مثابه ای رئیس قوهء اجرائیه کار میکند.

ولی به گفته لکن الکس وتنکه، تحلیلگر امور شرق میانه از گروه معلوماتی جینز، چنین سیما میتواند فریبنده باشد.

"بیائید بی پرده صحبت کنیم. ایران نسبت به اکثر کشور های عربی و همسایه ای آن در شرق میانه، از دموکراتیک بودن بسیاربعید است. در ایران انتخابات صورت میگیرد، و تا یک اندازه روی آن حساب میشود، ولی این انتخابات یک انتخابات آزاد، منصفانه و دموکراتیک نیست. اگر دقت شود، رژیم ایران به مردم میگوید ما بشما اطلاع میدهیم که کدام یک از کاندیدان را ما میخواهیم که شما به آنها رأی دهید."

قدرت اصلی بدست آیت الله خامنه ای است. او صرف نفر دوم خواهد بود که مقامش را حفظ میکند. اولین آن پدر ایران اسلامی، آیت الله خمینی بود.

همچنان قدرت میان پنجاه تن دیگر از مشاورین باقی خواهد ماند که مقامهای خود را حفظ نمایند.

پارلمان میتواند رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار دهد و اینکار را هم کرده است، مخصوصاً روی مشی اقتصادی. ولی پارلمان از مسائل مهم و حساس، مثل برنامه ذروی و روابط با ایالات متحده، بدور مانده است.

گارد شبه نظامی انقلاب ایران، منحیث قدرت مرکزی، بعد از هشت سال جنگ با عراق در سالهای هشتاد، تکوین یافت.

رئیس جمهور احمدی نژاد در غر ب معروف به سخنور آتشین عضو گارد انقلابی ایران و سرباز سابق جنگ است که بیشتر از سوی مسلکان سابقش حمایت میگردد.

اما اینکه چه اندازه اختیار را او و هر رئیس جمهور دیگر در امور پالیسی دارا خواهد بود، واضح نیست.

رأی دهندگان در ایران میتوانند کاندیدان را از هر دو طرف انتخاب نمایند؛ هم از اصلاح طلبان و هم از جناح دیگر.

محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق و اصلاح طلب ایران دیروز اعلام نمود که وی در انتخابات ریاست جمهوری قریب الوقوع با محمود احمدی نژاد به رقابت خواهد پرداخت و هم علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق نیز درین انتخابات شرکت خواهد داشت.

رئیس جمهور براک اوباما توانائی مذاکره ای رویا روی را با ایران در صورتیکه شرایط درست باشد، خاطر نشان نمود.

ریوا بهالا تحلیلگر دیگر در اکور سیاسی میگوید: "یک چیز را باید بیاد داشته باشیم که گذشته از اینکه کدام گروه موفق خواهد شد، باز هم گارد انقلاب ایران نقش عمده را خواهد داشت و آن بیشتر وابسته به گروه محافظه کار و متعصب در داخل ایران است."

ولی تحلیلگران بدین عقیده اند که با انتخابات در هر دو کشور ایران و ایالات متحده، سی سال سوء ظن و خصومت ازبین نخواهد رفت.

XS
SM
MD
LG