لینک های دسترسی

Breaking News

نیویارک تایمز: قطعات امریکایی 'بطور خفیه، نظامیان پاکستان را کمک مینمایند'


نیویارک تایمز در شماره ٢٣ فبروری خویش مینویسد،بیش از ٧٠ تن مشاور و تخنیکر امریکایی در پاکستان بصورت مخفیانه، اردوی این کشور را در مبارزه با القاعده و طالبان در مناطق قبایلی این کشور، یاری میرسانند.

نیویارک تایمز مینویسد بیشترعساکر، از قوای خاص امریکا اند. این قطعات مصروف تربیت افراد اردو و شبه نظامیان در پاکستان بوده، و ایشان را در فراهم آوری اطلاعات مخفی و تکتیک های جنگی مساعدت می نمایند.

اما این قطعات بصورت مستقیم در جنگ سهم نمی گیرند. قطعات امریکایی بخشی از ماموریت مخفی میباشد که از طرف مرکز قومانده امریکا و قوماندانی عملیات خاص رهبری میشود.

ایشان این همکاری شانرا به کمک نظامیان پاکستانی در تابستان سال گذشته آغاز کرده و منظور شان خنثی کردن عملیات القاعده و طالبان در خاک افغانستان و جلوگیری از بی ثباتی در پاکستان میباشد.

نیویارک تایمز به ادامه مینویسد، مقامات پاکستانی ناخوشنودی شانرا از حملات هوایی در مناطق قبایلی ابراز داشته آنرا بر ضد سالمیت ارضی کشورشان میدانند. ایشان با این موضوع نیز مخالف اند که امریکا قوتهای بیشتری در سرحد با این کشور جابجا کند.

آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، که رهبری یک حکومت ضعیف غیر نظامی را به عهده دارد، از طرف مردم این کشور به این متهم میشود که رابطه بسیار نزدیک با امریکا دارد.

نیویارک تایمز می نویسد، گرچه این همکاری ها با پاکستان در ساحه نظامی خطرات سیاسی در قبال دارد؛ اما از طرف دیگر فوایدی نیز داشته است.افراد کماندویی پاکستان با استفاده از اطلاعات سی ای تا حال توانسته اند حدود ٦٠ تن از مخالفین عمده را به شمول یک تعداد قوماندانان مهم از پا درآورند.

این موضوع را مقامات نظامی این کشور فاش ساخته اند. با وجود آنهم سران طالبان در وزیرستان و سوات توانسته اند از گرفتاری تا حال گریز نمایند.

نیویارک تایمز مینویسد که قرار است جنرال کیانی درین هفته از واشنگتن دیدن نماید و واضح است که از او در مورد روش اردوی پاکستان در نابودی القاعده و طالبان معلومات خواسته خواهد شد.

XS
SM
MD
LG