لینک های دسترسی

نتایج جوایز آسکار سال ۲۰۰۹


فلم "سلم داگ ملیونر" که مقایسۀ متمولین و مردم فقیر هند است در محفل سالیانه اوسکار که جهت قدردانی از صنعت فلم برگذار میگردد، هشت جائزه بشمول جائزۀ بهترین فلم سال را در محفل شام روز یکشنبه بدست آورد.

کیت وینسلت و شان پن، القاب بهترین اکتور های سال را از آن خود ساختند.

توقع این میرفت که سلم داگ ملیونر بتواند جوائز بزرگی خواهد آورد. چینی شد و این فلم با بدست آوردن جوایز اوسکار در فن سینماتوگرافی، ایدیتور فلم، مکسنگ صوت و ا آر رحمان، کامپوزیتور هندی، به خاطر موسیقی این فلم دو اوسکار بدست آورد.

فلم سلم داگ ملیونر نتیجۀ همکاری فلم سازان برتانوی، کارگران و کارگردانان هندی و همکاری توزیع هالیوود است.

صحنۀ های این فلم در مناطق فقیر نشین شهر ممبی فلمبرداری شده که در آن دو اکتور شناخته شدۀ هند با یک تعداد اطفال شناخته ناشده از مناطق فقیر نشین آن شهر اشتراک دارند. هنر پیشه های جوان این فلم، برای اشتراک در مراسم جوائز اوسکار، به هالی وود آمده بودند.

همچنان، کیت وینلست در هنر نمائی اش بحیث پهره داردر فلم "ذریدر" که هالی کاست (قتل عام هیودییان در دوران جنگ دوم جهانی توسط هتلر) را تمثیل مینماید، جائزۀ بهترین اکتریس سال را بدست آورد. این ششمین باری بود که او کاندید اخذ اوسکار شده و اولین باری بود که موفق به کسب ان گردید.

شان پن در نقشی که در فلم "ملک" که زندگی نامۀ هارڤی ملک، فعال مدافع حقوق هم جنس بازان سان فرانسسکو را بازی نموده بود، جائزۀ بهترین اکتور سال را بدست آرد.

جائزۀ اکتور نقش دوم امسال به هیث لجر که ۱۳ ماه قبل از استعمال تصادفی بیش از حد دوائی که داکتر توصیه نموده بود در گذشت، در نقشش در فلم "ذدارک نایت" داده شد.

این دومین باریست که جائزۀ اوسکار به کسی که حیات نیست داده میشود. پیتر فینچ اولین اکتوری بود که در سال ۱۹۷۶ بعد از وفاتش جائزۀ اوسکار را در فلم "نت ورک" بدست آورد.

فامیل لیجر جائزه را قبول نموده و پدر او کم، آنچه را این جایزه به پسرش چه ارزشی میداشت، چنین اظهار کرد.

پنولوپ کروز، جائزۀ بهترین اکتور نقش دوم در فلم وودی الن "کرستینا بارسیلونا" را بدست آورد.

فلم درامۀ جاپانی "دیپارچر" با پیشی جستن از فلم اسرائیلی "والت وث بشیر" جائزۀ بهترین فلم بزبان خارجی را بدست آورد.

جیری لوویس کمیدین ۸۲ ساله به کارهای بشر خواهانه اش جائزۀ اوسکار خاص را بدست آورد.

XS
SM
MD
LG