لینک های دسترسی

پولیس هند در حملات هند شهروند پاکستانی را ملزم شناخت


پولیس هند یگانه مرد مسلح را که از حملات مهلک در ممبی و براه انداختن جنگ علیه هند نجات یا فته است، ملزم شناخته است.

مقامات هندی میگویند، الزامات رسمی علیه محمد اجمل قصاب، شهروند پاکستان، اقامه شده است.

منابع خبری هند میگویند، در این الزام نامه چند هزار صفحه، اسمای ۱۹ مظنون دیگر، بشمول اتباع هندی و پاکستانی نیز نام برده شده است.

حملات در شهر بندری مالی هند برای سه روز پیهم در ماه نوامبر بعمل آمد و بیش از ۱۷۰ نفر را به هلاکت رساند.

آن حملات باعث تزئید تشنجات بین هند و همسایه آن، پاکستان، شده که هر دو دارای سلاح های ذروی اند؛ و تا کنون بر موضوع کشمیر سه بار با هم جنگیده اند.

هند گروهتندرو "لشکر طیبه" در پاکستان را مسئول حملات بر ممبیمیخواند و پاکستان متهم کرده است که برای کشانیدن مسئولین به پای میز عدالت سعی کافینمیکند.

پاکستان اعتراف کرده است که این حملات قسماً در پاکستان طرح ریزی شده است، ولی این الزمات هند را که عناصری در دستگاه استخباراتی پاکستان ممکن است در این حملات دست داشته اند، رد میکند.

پاکستان از هند تقاضا کرده است که هویت افرادی را که در خاک آن در حملات مامبی دست داشته اند، افشاء سازد.

XS
SM
MD
LG