لینک های دسترسی

امضای توافق تجارت آزاد آسین با آسترالیا و زیلاند جدید


یک دستۀ کشورهای جنوب شرق آسیا توافق تجارت آزاد را با آسترالیا و زیلاند جدید امضا کرد.

انتظار میرود این توافق که بروز جمعه به امضا رسید، طی ده سال آینده تولیدات داخلی مجموعی ۱۲ کشور آسیائی و حوزۀ اوقیانوس آرام را تقویه نماید.

در عین زمان، وزرای خارجۀ ده کشور انجمن جنوب شرق آسیا، یعنی آسین، روی جزئیات تاسیس یک نهاد منطقوی مدافع حقوق بشر، بتوافق نرسیدند.

قبلاً در مورد مشی عدم مداخلۀ آسین در امور داخلی کشورهای عضو که یک نهاد منطقوی مدافع حقوق بشر را در قسمت متوقف ساختن سؤ رفتار در کشورهای چون برمای تحت حکمروائی نظامی بی قدرت میسازد، اظهار نگرانی شده بود.

اما وزرای آسین روی توافقی مبنی بر برگردانیدن پناه گزینان قبیلۀ روهینگیا به برما توافق کردند. صدها تن از مردم قبیلۀ مسلمان روهینگیا توسط قایق های بی دوام از برما فرار کرده و در سواحل تایلند، اندونیزیا و مالیزیا فرود آمدند.

برما این موضوع را که این مردم قبیلۀ روهینگیا از برما باشند تکذیب نموده است.

XS
SM
MD
LG