لینک های دسترسی

کرزی خواستار دایر شدن انتخابات در ماۀ اپریل شد.


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان خواستار دایر شدن انتخابات در ماۀ اپریل، چهار ماه قبل از تاریخی که کمیسیون انتخابات تعیین نموده بود، گردیده است.

قانون اساسی افغانستان ایجاب میکند که انتخابات ریاست جمهوری تا تاریخ ۲۱ اپریل، یعنی یک ماه قبل از بسر رسیدن مدت خدمت پنج سالۀ آقای کرزی دایر گردد.

ماۀ گذشته، عزیزالله لودین، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گفت آن کمیسیون تصمیم گرفت تا انتخابات را در ماۀ آگست دایر سازد تا به قوای ایالات متحده برای ثبات بخشیدن به کشور وقت داده باشد.

رهبران مخالفین تاکید کرده اند که حامد کرزی، رئیس جمهور در وقت انقضای مدت خدمتش در ماۀ می کنار رفته و قدرت را به یک حکومت سرپرست بسپارد.

پشتیبانی ایالات متحده از رئیس جمهور افغانستان بعد ازان در شک و تردید قرار گرفت که حکومت اوباما علناً از آقای کرزی بخاطر عدم سرکوبی فساد اداری در افغانستان انتقاد نمود.

XS
SM
MD
LG