لینک های دسترسی

حامد کرزی در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی در تهران


حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان، در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی موسوم به ایکو خطابه ایراد و کرده گفت، تجارت مواد مخدر انکشاف افغانستان را بخطر مواجه ساخته است.

او از اعضای آن سازمان تقاضا کرد تا افغانستان را در مبارزه اش علیه محو مشکل مواد مخدر، کمک کنند.

همچنان، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، غرب را مسئول بحران اقتصادی جهان خواند.

احمدی نژاد، در آغاز اجلاس به رهبران منطقه در تهران گفت، نظام کپیتالیتسی نزدیک به سقوط میباشد.

او گفت انکشاف تجارت بین ده عضو سازمان ایکو، و تشکیل یک بانک مشترک برای آن سازمان در ایجاد یک وضع مصؤن تر مالی برای منطقه کمک خواهد کرد.

مطبوعات ایران گزارش داد که کریم مسیموڤ، صدر اعظم قزاقستان از اعضای ایکو تقاضا کرد که از عضویت شان در بهبود همکاری در بین کشور ها استفاده کنند.

عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه گسترش حمل ونقل و سکتور انرژی را تقاضا نمود. و آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، در مورد اعمار سریع پایپ لاین گاز تقاضا کرد که از ایران به هند، از طریق پاکستان خواهد گذشت.

مقامات کشور های غیر عضو عراق و سوریه و کای آیده، نمایندۀ عالیربۀ ملل متحد برای افغانستان نیز درین اجلاس شرکت دارند.

ایکو میگوید پیشرفت در افغانستان را تحت غور قرار داده، پروژه های جدید را تحت ملاحظه گرفته و توافقات ترانزیت و تجارتی را نیز مورد بررسی قرار میدهد.

مطبوعات ایران گزارش داد که منوچهر متکی وزیر خارجۀ ایران از پلانها برای اعمار یک ارتباط خط ریل که ایران را به چین از طریق قرغزستان، تاجکستان و افغانستان ارتباط میدهد، استقبال کرد.

keywords: Hamid karzai, ECO, Tehran, Iran opium, drugs, ahmadi, nejad, afghanistan, kabul

XS
SM
MD
LG