لینک های دسترسی

گیتس در مورد امکان حمله اسرایل بر ایران


رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید، متعجب خواهد شد اگراسرائیل حملات نظامی را علیه ایران در سال جاری براه اندازد.

وزیر دفاع ایالات متحده در مصاحبۀ با روزنامۀ فایننشل تایمز میگویدهنوز هموقت است و سه سال دیگر که ایران ترغیب شود از کوشش ها برای انکشاف سلاح ذروی، دست بردارد.

قدرتهای غربی و اسرائیل عقیده دارند که ایران تکنالوژی ذروی رابمنظور ساختن اسلحه تعقیب میکند، گر چه آنها در مورد اینکه ایران تا چه اندازه برای تولید زراد خانۀ ذروی نزدیک شده است، توافق ندارند.

مامورین ارشد استخباراتی اسرائیل میگوید، ایراندر حال حاضر ظرفیتساختن بم ذروی را دارد و رهبران اسرائیل از تردید اقدام نظامی اباء ورزیده اند.

بروز چهار شنبه یک قوماندان ارشد نظامی ایالات متحده به اعضای کانگرس گفت، اسرائیل بزودی احساس خواهد کرد که راه دیگری جزحمله بر ایران نخواهد داشت.

XS
SM
MD
LG