لینک های دسترسی

بازدید رهبر فلسطینی از عراق


محمود عباس رئیس ادارۀ خود گردان فلسطینی غرض مذاکره با مامورین حکومت عراقی دربغداد بسر میبرد.

مامورین عراقی رسانه های دولتی گزارش میدهند که آقای عباس بروز یکشنبه غرض ملاقات هایی با جلال طالبان رئیس جمهور و نوری المالکی صدراعظم عراق به بغداد مواصلت نمود. انتظار میرود که این رهبران روی بهبود روابط بین دو حکومت بحث کنند.

این اولین بازدید یک رهبر فلسطینی به عراق از زمان قبل از تهاجم تحت رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ است که طی آن صدام حسین از قدرت خلع گردید.

در جریان حکومت صدام حسین هزاران فلسطینی در عراق زنده گی میکردند، طوریکه آنها از امتیازاتی در آنکشور برخوردار بودند.

XS
SM
MD
LG