لینک های دسترسی

در تصادمات اخیر در جنوبغرب پاکستان ۲۱ تن کشته شد


مقامات پاکستانی بروز چهار شنبه گفت در تصادمات اخیر بین نیرو های امنیتی و تندروان طالب در جنوب غرب پاکستان ۲۱ تن کشته شد.

مامورین میگوید درگیری زمانی آغاز شد که تندروان طالبان در اواخر دوشنبه از وادی سوات به منطقۀ بُنیر داخل شدند. رهبران محلی از تندروان خواسته بودند تا محل را ترک نمایند، ولی آنها اطاعت نکردند.

این بُن بست به خشونت مبدل شده، و سه تن پولیس و سه تن از مردان قبائلی کشته شد. گزارش ها همچنان میرساند که ۱۶ تندرو طالب نیز کشته شده است، ولی این ارقام تائید نشده است.

در ماه فبروری، مامورین محلی در سوات با شورشیان اسلامگراه به موافقه رسیدند تا در بدل توقف ماه ها جنگ، قانون شریعت را انفاذ نمایند.

XS
SM
MD
LG