لینک های دسترسی

ایران حاضر است در تربیه پولیس افغانستان کمک کند


آمر پولیس ایران میگوید کشورش حاضر است در تربیه پولیس افغانستان در قسمت مبارزه علیه تجارت مواد مخدر کمک کند.

اسماعیل احمدی مقدم بروز دوشنبه گفت، تهران با ناتو که همچنان علیه تجارت مواد مخدر در افغانستان در حال مبارزه است، در زمینه بحث نخواهد کرد. او گفت ایران با حکومت افغانستان درین قسمت همکاری میکند.

محمد مهدی آخوند زاده، موین وزارت خارجه ایران در اجلاس هاگ در مورد افغانستان گفته بود، تهران حاضر لست در قسمت مبارزه علیه مواد مخدر کمک کند، و در بازسازی افغانستان نقشی را بازی نماید.

ولی مقامات ایرانی نقش قوای خارجی در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده اند.

مقدم میگوید ایران حدود یک ثلث ۳۰۰۰ تن مواد مخدر را طی سال گذشته از سرحرات افغانستان و ایران ضبط کرده است. این یکی از راه های کلیدی انتقال مواد مخدر به غرب است.

XS
SM
MD
LG