لینک های دسترسی

Breaking News

رهایی کشتی فلیپینی توسط دزدان بحری صومالیه


دزدان بحری صومالیه یک کشتی تانکر حامل مواد کیمیاوی و عملۀ آنرا که از ماۀ نومبر باینطرف در قید داشتند، رها کرده اند.

کپتان دکستر کستودیو، یک سخنگوی شرکت کشتیرانی سگانه، بروز سه شنبه بخبرنگاران گفت که کشتی ستولت سترنثStolt Strength و ۲۳ عملۀ آن آزاد شده اند و سالم هستند.

کستودیو مستقیماً نگفت که آیا پولی پرداخته شده یانه، ولی سایر گزارش ها اشاره میکند که مبالغی رد و بدل گردیده است.

این کشتی بتاریخ ۱۰ نومبر وقتی ربوده شد که یک محمولۀ تیزاب گوگرد را از طریق خلیج عدن به اوقیانوس هند میبرد.

ادارۀ بین المللی کشتیرانی میگوید در ربع اول سال ۲۰۰۹ تعداد حملات دزدان بحری بر کشتی ها نسبت بسال قبل دو برابر شده است. آن اداره میگوید این ازدیاد تقریباً کاملاً بخاطر فعالیت های دزدان بحری صومالیه میباشد.

XS
SM
MD
LG