لینک های دسترسی

کتابخانه بزرگ انترنیتی از طرف یونسکو افتتاح شد


کتابخانه تازه انترنیتی به نام کتابخانه دیجیتال جهانی بروز سه شنبه به طور رسمی در پاریس افتتاح شد و به دسترس استفاده کنندگان انترنیت در سراسر جهان قرار گرفت.

این پروژه نتیجه کار کتابخانه و مراکز تعلیمی ۱۹ کشور جهان است.

این کتابخانه زریعه کتابخانه کانگرس امریکا به کمک کتابخانه سکندریه در مصر، ایجاد گردیده است.

این کتابخانه از اداره یونسکوی ملل متحد در پاریس افتتاح شد.

کتابخانه دیجیتال جهانی اولین کتابخانه به نوع خود پروژه نیست. کمپنی گوگول یک پروژه کتاب را در سال ۲۰۰۴ و اتحادیه اروپایی کتابخانه دیجیتال خود را در نومبر سال گذشته از طریق انترنیت به دسترس مردم قرار دادند.

کتابخانه یونسکو چه چیزی پیشکش میکند؟

این کتابخانه گنجینه از کتوب، نقشه و فلم ها را از سراسر جهان به لسان های مختلف به دسترس مردم قرار میدهد.

هدف دیگر این کتابخانه: مردم را در کشور های فقیر نیز به علم و دانش ارتباط داده و همچنان فرهنگ تاریخی کشور های غیر غربی را به جهانیان تقدیم میدارد.

آدرس انترنیتی این کتابخانه: www.wdl.org

XS
SM
MD
LG