لینک های دسترسی

از سر گیری روابط رسمی ناتو و روسیه


روز چهارشنبه ناتو و روسیه روابط رسمی را بعد از هشت ماه قطع ارتباط که در نتیجۀ حمله نظامی روسیه بر گرجستان در سال 2008 صورت گرفته بود، آغاز نمودند.

یاپ دی هوپ سخفر منشی عمومی ناتو حین سنخرانی در یک جلسه در بروکسل گفت هیچ طرف باید از اختلاف نظر ها شرمنده گی و یا نظرپوشی داشته باشد. او گفت موارد اختلاف نظر ها تمامیت ارضی گرجستان و تجدید یک معاهده مهم نظامی میباشد. از جانب روسیه، مسکو عملیات نظامی ناتو را در گرجستان مورد انتقاد قرار داد.

توقع میرود این مذاکرات زمینه را برای ملاقات ها بسطح وزار در ماه می در شورای ناتو و روسیه هموار سازد.

روابط رسمی بعد از حملۀ نظامی پنج روزه روسیه بالای گرجستان متوقف گردید. ممالک عضو ناتو روسیه را بخاطر خروج نیرو های گرجستانی از منطقۀ جدای طلب اوسیتیائی جنوبی به استفاده بی تناسب قوا متهم میسازند.

این جنگ چند روزه باعث کشته شدن تعداد زیاد قوای نظامی گرجستان گردید و روابط شرق و غرب را دوباره به حالتی در آورد که در جریان جنگ سرد بود.

XS
SM
MD
LG