لینک های دسترسی

طرح امریکا برای خریداری واکسین انفلونزای خوکی


ایالات متحده در نظر دارد 13 میلیون بسته های دوای انفلونزاخریداری کرده به گدام های ملی علاوه نماید تا برای رسیدگیو تداوی مریضان H1N1 که در سراسر جهان گسترش میابد ،مصرف شود.

مامورین میگویند ایالات متحده قبلاً 70 میلیون "دوز" دوای ضد ویروس را در سراسر کشور جمع نموده است.

کاتلین سیبیلیس وزیر صحت و خدمات بشری روز پنجشنبه گفت چهار صد هزاربسته دوا از جملۀ این 13 میلیون، به مکسیکو فرستاده خواهد شد که مرکز شیوع این مرض میباشد.

برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس، حکومت مکسیکو سر از روز جمعه امر انسداد مکاتب، تجارت خانه ها و ادارات غیر حیاتی دولتی را صادر نموده است تا برای پنچ روز بسته باشند.

مکسیکو 260 قضیه انفلونزا را تائید نموده که 12 تن تلف شده است. ارقام غیر رسمی بلندتر میباشد.

XS
SM
MD
LG