لینک های دسترسی

مسؤل دانستن طالبان توسط ایالات متحده بخاطر تلفات اهالی در افغانستان


ایالات متحده تندروان طالب را متهم میکند که افراد ملکی را بخانه ها برده و ازانها منحیث سپر انسانی استفاده کردند.

مقامات ولایت فراه ادعا کردند که در حملات هوائی روزهای دوشنبه و سه شنبه در دهات گنج آباد و گرانی ۱۴۷ نفر کشته شده بودند، که عمدتاً اهالی بودند.

بروز شنبه قوای نظامی ایالات متحده و حکومت افغانستان تائید کردند که یک عده از اهالی افغانستان کشته شدند ولی نتوانستند ارقام مشخص را تائید کنند.

چک مارش یک سر پرک مشر تخنیکی ایالات متحده میگوید تحقیقات نشان میدهد که جنگجویان طالب مردم دهات را جبراً بمنطقه ای بردند که ازان بر عساکر ایالات متحده و افغانستان حمله میکردند.

او همچنان گفت که طالبان ریش سفیدان این قریه ها را مجبور ساختند تا بمنظور تحریک خشم مردم جنازه ها را از پیش روی مردم مثل رسم گذشت بگذرانند.

مقامات وزارت دفاع ایالات متحده میگویند که در حدود ۵۰ نفر در بالا بلوک کشته شدند که اکثریت شان تندروان بودند.

تحقیق کنندگان گفتند که نتوانستند بطور مؤثق معلوم نمایند که کدام یک از تلف شدگان جنگجویان طالب بودند و کدام یک اهالی، زیرا اجساد قبل از مواصلت هیئت تحقیق بمحل، دفن شده بودند.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان بروز جمعه ختم حملات هوائی را تقاضا نموده گفت که جنگ علیۀ دهشت افگنی را نمیتوان در دهات افغانستان براه انداخت.

آقای کرزی طی مصاحبه ای با شبکۀ تلویزیون CNN همچنان گفت یک هیئت افغانی در هفتۀ قبل قتل بیش از ۱۰۰ نفر را در جریان حملۀ هوائی ایالات متحده در ولایت فراه تائید کرده بود.

در عین زمان، گروۀ مراقب حقوق بشر از ناتو تقاضا نموده تا نتایج تحقیقات یک واقعه را در ولایت کاپیسا افشا نماید.

آن گروه اتهام وارد میکند که عساکر ناتو در جریان تصادمات با تندروان فوسفور سفید شلیک کرده و یک دختر هشت ساله را سوزانیده اند.

قانون بین المللی بقوای نظامی اجازه میدهد که از فوسفور سفید برای ایجاد پرده ای از دود استفاده نماید ولی استعمال آن را در نزدیک اهالی منع میکند.

ناتو این ادعاها را تکذیب مینماید.

XS
SM
MD
LG