لینک های دسترسی

افزایش در تعداد مصابین انفلونزای خوک در جهان باساس گزارش سازمان صحی جهان


سازمان صحی جهان ارقام تازۀ ویروس انفلونزای H1N1 و تعداد واقعات را ۲۰٪ بیشتر از ارقام دیروزی گزارش داده است.

سازمان صحی جهان میگوید تا روز یکشنبه ۲۹ کشور ۴۳۷۹ واقعۀ این مرض را که عموماً انفلونزای خوک خوانده میشود، رسماً گزارش داده اند. ارقام جدید تقریباً یک هزار واقعه بیشتر از ۳۴۴۰ واقعه ایست که بروز شنبه گزارش داده شده بود.

کوستا ریکا اولین مرگ ناشی از انفلونزای خوک را بروز شنبه گزارش داد، که اولین مرگ ناشی ازین مرض در امریکای مرکزی میباشد. مکسیکو بروز شنبه از تلفات سه نفر دیگر گزارش داد.

و کارمندان صحی در ایالت شمال غربی واشنگتن ایالات متحده میگویند یک نفر به ارتباط این انفلونزا دران ایالت وفات یافت که سومین تلفات مرتبط به این مرض در ایالات متحده میباشد. مقامات شام شنبه گفتند که این مریض در وقت مرگ تکلیف قلبی و سینه بغل ویروسی نیز داشت.

XS
SM
MD
LG