لینک های دسترسی

مسمومیت مشهود تقریباً ۱۰۰ شاگرد، مامورین و کارمندان یک مکتب در افغانستان


دوکتوران در افغانستان میگویند حد اقل ۸۹ دختر بروز سه شنبه با عوارض مشهود مسمومیت توسط گاز در شرق افغانستان بستری شده اند. این سومین چنین واقعه در هفته های اخیر در مکاتب دختران در شرق افغانستان میباشد.

بعضی از دختران درین مکتب در ولایت کاپیسا گفتند که قبل از احساس مریضی یک بوی غیرعادی بمشام شان رسیده بود. برعلاوۀ شاگردان، چندین کارمند مکتب نیز در شفاخانه بستری شده است.

این واقعه به تعقیب دو واقعۀ شبیه در ولایت پروان رخ داده است.

بروز دوشنبه مقامات گفتند که ۶۰ دختر و یک معلم در لیسۀ دخترانۀ حورا جلیلی در شهر چهاریکار بخاطر عوارضی چون سردردی، تهوع و سرچرخی تحت تداوی قرار گرفتند. و ده ها دختر و پنج معلم در یک مکتب دیگر چهاریکار در اواخر ماۀ اپریل در شفاخانه بستری شدند و مقامات سؤ ظن دارد که علت آن یک حملۀ گاز سمی بود.

گروۀ طالبان مخالف تعلیم و تربیۀ دختران است و در زمان حکمروائی آن گروۀ اسلامیست بین سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ دختران از تعلیم و تربیه منع شده بودند.

مقامات افغانی بروز دوشنبه نمونه های خون مریضان را به کابل و پایگاۀ هوائی بگرام فرستاد تا دیده شود که از چه نوع گاز سمی استفاده شده بود.

XS
SM
MD
LG