لینک های دسترسی

Breaking News

موافقۀ کانکرس ایالات متحده روی بودجۀ جنگ


مجلس نماینده گان ایالات متحده 96.7 میلیارد دالر را بخاطر مصرف جنگ های عراق و افغانستان و همچنان کمک به پاکستان تصویب نمود.

مجلس نماینده گان این لایحه را روز پنجشنبه با 368 رای موافق و 60 رای مخالف تصویب نمود. این لایحۀ مجلس نماینده گان شامل تقاضای براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده را برای 80 میلیون دالر جهت مسدود ساختن زندان گونتنمو نیست.بحث روی سرنوشت توقیف شده گان زندان گونتنمو تا هنوز جریان دارد.

کمیتۀ تخصیصیۀ مجلس سنا یک نقل دیگر لایحه را تصویب نموده که 80 میلیون را به این هدف تخصیص داده، ولی محدودیت ها را در مورد چگونگی استفاده از آن وضع کرده است. لایحه همچنان مانع ورود زندانی های گونتنمو در داخل ایالات متحده میشود.

زمانیکه مجلس عمومی سنا یک نقل آن را تصویب نماید، بعداً هر دو مجلس باید لایحه ها را یکجا ساخته و برای رئیس جمهور بفرستند تا آنرا توشیح نماید.

XS
SM
MD
LG