لینک های دسترسی

هلاکت هشت غیر نظامی از اثر حملات هوایی در هلمند


ناتو میگوید یک حملۀ هوای این سازمان هشت غیر نظامی را در جنوب افغانستان کشته است.

این درحالی صورت میگیرد که مسلۀ کشته شدن غیر نظامیان به موضوع بحث بر انگیز مبدل شده است.

قوای بین المللی حافظ صلح برهبری ناتو بروز چهار شنبه گفت قوای آنها بروز سه شنبه بعد از یک نزاع با ۲۵ شورشی در ولایت هلمند خواهان حملات هوای گردید.

یک بیانیۀ ناتو تندروان را به استفادۀ افراد ملکی بحیث سپر انسانی متهم ساخت.

کشته شدن اهالی در حالی صورت گرفت که تعداد کشته شدن غیرنظامیان در یک حملۀ مشابه دو هفته قبل توسط قوای امریکایی در غرب افغانستان به یک مشاجره مبدل شده است.

قوای ایالات متحده بروز چهارشنبه گفت تحقیق کننده گان دریافتند که ۲۰ تا ۳۰ اهالی و ۶۰ تندرو در حملات هوای کشته شده که به جنگ ولایت فراه بتاریخ چهارم و پنجم می ارتباط دارد. این حادثه باعث تظاهرات خشمگین گردید.

حکومت افغانستان قبلاً گفته بود ۱۴۰ غیرنظامی در آن حملات هوای در ولسوالی بالابلوک کشته شده بود.

روز سه شنبه، حامد کرزی رئیس جمهور و کارل ایکنبیری، سفیر جدید ایالات متحده به افغانستان با بیش از یک هزار تن در مرکز ولایت فراه ملاقات نمودند. هر دوی آنها با تعداد کثیر مردم دلجوی کرده و وعدۀ اقدامات جدید را بخاطر جلوگیری از چنین واقعه نمودند.

همچنان در ولایت هملند بروز چهارشنبه یک مامور اردوی ملی افغانستان گفت قوای افغان حد اقل ۲۵ شورشی طالبان را در جنگ های شدید از سه شنبه بدین سو به قتل رسانیده اند.

در سایر مناطق در افغانستان، انفجار یک بم کاروان امریکایی را بروز چهارشنبه در خارج از کابل تخریب ساخته، و دو امریکایی کشته شد.

یک سخنگوی نظامی ایالات متحده گفت یکی از قربانیان انفجار در شمال کابل در راه کابل بگرام، عسکر امریکایی درحالیکه شخص دومی یک مامور غیر ملکی ایالات متحده بود.

XS
SM
MD
LG