لینک های دسترسی

جنرال ستانلی مککرستل، قوماندان جدید قوای امریکایی و ناتو در افغانستان


جنرال ستانلی مک کرستل، رسماً بحیث قوماندان جدید نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان، کار خود را آغاز نمود.

طبق گزارش (کاترین مادیکس) خبرنگار صدای امریکا از اسلام آباد، حکومت اوباما در تطبیق ستراتیژی جدید برای تغیر مسیر جنگ خونین علیه طالبان در افغانستان، روی این جنرال چهار ستاره حساب میکند.

جنرال مک کرستل با دستورات طویلی از جانب رئیس جمهور اوباما، وارد افغانستان شد.

در صدر این دستورات، تغیر شیوه ارتباطات نیرو های امریکایی و ناتو با مردم افغانستان میباشد، که با تلفات ملکی در جریان عملیات نظامی، که بار ها اتفاق افتاده است، عدم اعتماد را بین مردم خلق نموده است.

در مراسم سادۀ که بمناسبت آغاز کار جنرال مک کرستل بروز دوشنبه در کابل دایر گردید، وی از این موضوع یاد نمود. بصورت خلاصه وی گفت که پیروزی در جنگ افغانستان، به حمایت مردم متکی میباشد.

"مردم افغانستان محور ماموریت ما میباشد. در حقیقت آنان خود ماموریت هستند. ما باید از مردم در مقابل هر نوع خشونتی، حمایت نمائیم. ما باید مذهب و عنعنه آنانرا محترم بشمریم. هر یک از ما از تفنگدار تا قوماندان ساحوی، در قریه و یا شهر، باید ماموریت خود را با این درک انجام دهیم که بروز احترام، حساسیت های فرهنگی، حسابدهی و شفافیت همه برای اخذ حمایت و اعتماد مردم افغانستان بسیار اهمیت دارد."

جنرال مک کرستل، در این موقع حساس و افزایش خشونت ها در افغانستان، بوظیفه آغاز میکند. نیرو های وی، با دشمنی بیحد جسور و کینه جو مواجه است که چابکانه و بدون توقف حملات شانرا ادامه میدهند. در حقیقت، قوماندان های نظامی امریکا و ناتو میگویند که حملات تندروان در شش ماه اول سال جاری، نسبت بسال قبل، قریب ۶۰ در صد افزایش یافته است، که بیشترین میزان افزایش بعد از سال ۲۰۰۱ و سقوط طالبان توسط نیرو های برهبری ایالات متحده در افغانستان میباشد.

حکومت اوباما، با فرستادن ۲۱ هزار عسکر و مربی اضافی به سنگر های مستحکم طالبان در جنوب و شرق افغانستان اهداف دیگری را برای خود در آنکشور تعین نموده است. برعلاوه حمایت از مردم و کاهش خشونت ها، مساعی جدیدی برای متوقف نمودن حمایت های مالی برای طالبان و دیگر گروه های شورشی در افغانستان، جریان دارد.

ریچارد هالبروک، نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان طی مسافرت اخیر خود به پاکستان در رابطه به این موضوع و طرز تفکر جدید صحبت نموده و گفت که مفکوره اینکه تجارت شکوفان مواد مخدر، منبع عمده مالی طالبان میباشد، درست نیست. هالبروک میگوید مشی ایالات متحده بازتاب دهنده این حقیقت خواهد بود:

"اگر تجارت مواد مخدر فردا متوقف گردد، کدام تاثیر عمده روی منابع پولی طالبان نخواهد گذاشت. و این یکی از دلایلی است که ایالات متحده، از بین بردن کشت خشخاش را در افغانستان در سطح پائینتری در مشی خود قرار خواهد داد. ما انسداد قاچاق مواد مخدر را در صدر قرار خواهیم داد. ما مساعی خود را برای گرفتاری قاچاق بران عمده، افزایش خواهیم داد. ولی توجه بیشتر را بر منبع اصلی پول، معطوف خواهیم داشت."

پال برتون، رئیس دفتر پالیسی شورای بین المللی امنیت و انکشافات میگوید بنظر میرسد، مشی جدید اوباما، که شامل پروژه های انکشافی ملکی میباشد،تغیر امیدوار کنندۀ نسبت به گذشته است، ولی با آنهم، برتون با هشدار در مورد طرز پیاده نمودن آن و عظمت این وظیفه میگوید:

"این وصلۀ از ابتکارات فوق العاده بخرنج است که توسط قوماندان های نظامی غربی و سیاست مداران افغان، به هم دوخته میشوند. و با افزایش حملات تندروان در سال آینده و یا بعد از آن، آشکار خواهد شد."

به چالش هایکه قوماندان های امریکایی و ناتو در افغانستان با آن مواجه اند، انتخابات ریاست جمهوری آنکشور هم در ماه آگست هم اضافه میشود. این دو مین باری خواهد بود که افغانستان بعد از سقوط طالبان انتخابات ریاست جمهوری را برگذار میکند و طالبان تعهد نموده اند که برای اخلال انتخابات، حملات شانرا افزایش دهند.

XS
SM
MD
LG