لینک های دسترسی

Breaking News

قوماندانئ عمومئ ناتو ساختار قوماندانئ قوایش را در افغانستان سازمان مجدد میدهد


قوماندانئ عمومئ ناتو پلانی را تصویب کرده است که به موجب آن ساختار قوماندانئ قوایش را در افغانستان برای پیشبُرد بهتر امور روزمرۀ جنگ، سازمان مجدد بدهد.

اتحادیۀ ناتو بروز سه شنبه موافقه نمود تا یک مقر فرماندهئ تازه را تحت قوماندۀ جنرال امریکائی دیوید رودریگز در کابل تأسیس نماید.

جنرال رودریگز به گزارش دادن به قوماندان ارشد ایالات متحده در افغانستان و ناتو (جنرال ستنلی مک کریستل) دوام خواهد داد.

این کنفرانس پس از آتش بارئ بزرگ چند راکت، در قبل از انتخابات مجوزۀ ریاست جمهوری که در بیستم ماۀ آگست بر گزار میگردد، صورت گرفت.

طالبان مسئولیت شلیک ۹ راکت را بر کابل که یکئ از آنها در نزدیکئ سفارت خانه های ایالات متحده و برتانیه فرود آمد، و راکتهای دیگر به نزدیکئ میدان هوائئ بین المللئ کابل بزمین نشست، بدوش گرفته اند.

بقرار گزارش، یک مرد و یک طفل زخمی شدند.

XS
SM
MD
LG