لینک های دسترسی

استقبال کرزی از اعزام عساکر بیشتر امریکایی


حامد کرزی، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید او از اعزام عساکر بیشتر امریکایی در کشورش استقبال میکند.

روز سه شنبه حین صحبت با شبکۀ تلویزیونی ای بی سی، آقای کرزی گفت از گزارش های واقف میباشد که جنرال ستنلی مککرستل، قوماندان ارشد ناتو و ایالات متحده در افغانستان تلاش دارد 40 هزار عسکر اضافی را در افغانستان بخاطر جنگ با شورش گرایی روبه افزایش طالبان بدست آورد.

رئیس جمهور افغانستان درین مورد که به چه اندازه قوا نیاز است، ابراز نظر نکرد. او گفت چنین تصامیمی به مامورین مسلکی مرتبط بوده و نگرانی عمدۀ او محافظت از مردم افغانستان و شکست دهشت افگنی میباشد.

حکومت اوباما استراتیژی این کشور را در قبال افغانستان مورد بررسی قرار داده، و روی این موضوع غور میکند که آیا اعزام عساکر بیشتر امنیت را بهبود بخشیده و تربیۀ اردوی افغانستان را تسریع مینمایند یا نه.

اکنون در حدود 65 هزار عسکر امریکایی در افغانستان بوده، و پلان های فعلی تعداد مجموعی عساکر امریکایی را در افغانستان تا ختم سال جاری به 68 هزار تن خواهد رسانید.

XS
SM
MD
LG