لینک های دسترسی

Breaking News

ضبط 250 تن مواد انفجاری در قندهار


ناتو میگوید 250 تُن مواد بم سازی در سنگر مستحکم طالبان در جنوب افغانستان در شهر قندهار ضبط شده است.

مامورین نظامی میگویند پولیس ملی افغانستان و عساکر ناتو 227 کیلوگرام کود کیمیاوی امونیم نایترایت و پنج هزار اجزاء ساخت بم کنار جاده را در یورش روز یکشنبه در قندهار ضبط نموده اند.

یک بیانیۀ ناتو بروز سه شنبه میرساند که 15 نفر درین یورش دستگیر شده و چهار هزار خریطۀ کود کیمیاوی در یک محوطۀ در آن نزدیکی ضبط شده است.

کودکیمیاوی امونیم نایترایت عنصر عمدۀ برای ساختن مواد انفجاری بوده و معمولاً درساختن بم های کنار جاده استفاده میشود.

ناتو میگوید یک عسکر امریکایی به اثر انفجار بم کنار جاده در جنوب افغانستان کشته شده است. مامورین جزیات بیشتر را درین مورد ارائه نکرده اند.

همچنان روز سه شنبه، حکومت جاپان تعهد مساعدت پنج میلیارد دالر را برای افغانستان طی پنج سال آینده نمود.

رسانه های جاپانی از مامورین وزارت خارجۀ آن کشور نقل قول نموده اند که آن پول در برنامه های چون تربیۀ اعضای سابقۀ طالبان و تربیۀ پولیس استفاده خواهد شد.

XS
SM
MD
LG