لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: جبهه جدید طالبان در شمال افغانستان


روزنامه نیویارک تایمز نوشته است دور از قلمرو تحت نفوذ طالبان در جنوب،قندوز زمانی یکی مناطق آرام شمال محسوب می گردید که مقامات افغان و امریکایی در مورد آن نگران نبودند.

مقامات افغان در سالهای گذشته شمار پولیس را در آنجا کاهش داده و امنیت به دوش چند هزار عسکر جرمن گذاشته شد . در آنجا فقط یک کندک لوژستیک مربوط قوای مسلح افغانستان موجود بود.

روزنامه علاوه می کند مگر در چند سال اخیر طالبا ن دوباره در قندوز جا گرفته به فعالیتهای شان بیش از پیش شدت بخشیده اند.

آنان اکنون در قندوز خط تدارکاتی نیرو های ناتو را تهدید نموده و در زمینه از تاکتیک های پیچیده یی استفاده می نمایند .

روزنامه ادامه می دهد در ماه نوامبر ، باشنده گان شهر برای پنج شب متوالی صدای گلوله باری نیرو های ناتو را می شنیدند ، گفته می شود این سنگین ترین نبرد از زمان سرنگونی طالبان در منطقه بوده است.

روزنامه نیو یارک تایمز می نویسد این امر واضحا نشان میدهد که امنیت حتی در نقاط غیر قابل پیش بینی کشور چگونه از بین میرود.

و اینچنین ، اکنون مقامات نیرو های امریکا ، ناتو و افغان حتی در صورت اعزام قوای بیشتری به افغانستان ؛ با انتخاب دشواری روبرو گردیده اند.

روزنامه با تذکر اینکه بعد از مدتها آرامش ، اینک امنیت منطقه به شدت روبه وخامت نهاده است ، اضافه می کند به تعقیب باز شدن جاده تدارکاتی برای نیرو های ناتو از طریق روسیه و آسیای میانه که توسط امریکا تمویل گردیده است ، قندوز هدف حملات طالبان قرار گرفته است .

این جاده به عوض مسیر قبلی که ازپاکستان عبور نموده و همواره توسط طالبان مورد حمله قرار می گرفت ، تعیین و در سال 2007 کشوده شده است.

روزنامه در اخیر می نویسد اکنون طالبان با شدت بیشتر عمل نموده و با وجود عملیات نیرو های ناتو و افغان در برابر تهدید آنان ، منطقه همچنان با خطر مواجه است.

روزنامه علاوه میکند این در حالیست که با تقاضای نیرو های امریکایی که مسوولیت آموزش قوای امنیتی افغانستان را به عهده دارند ، مقامات افغان مجبور به کاهش تعداد افسر های پولیس قندوز گردیده اند.

XS
SM
MD
LG