لینک های دسترسی

Breaking News

نقش نمایندگی ملل متحد درثبات افغانستان


خبرنگار: محمد احمدی - واشنگتن

ستفان دی میستورا، نماینده خاص جدید ملل متحد برای افغانستان در اولین کنفرانس خبری اش درکابل گفت، تغییرات در کمیسیون انتخابات افغانستان، افغانی کردن امور، و پرداختن مسئولیت امور به افغانها درصدر اولویت کار او دراین سمت جدیدش می باشد.

آقای میستورا دراین هفته با هدف اعاده ثابت درافغانستان با یک هیات از گروه عمده شورشی در آن کشور ملاقات کرد. سکات کارپنتر، کارشناس وتحلیل گر مسایل سیاسی در موسسه تحقیقاتی واشنگتن در صحبت با محمد احمدی فعالیت نمایندگی ملل متحد درافغانستان، را درراستای کمک به دموکراسی نوپای این کشور واعاده ثبات بحث کرده است.


نمایندگی ملل متحد در افغانستان از تجربه بیشتر از هشت سال گذشته در بخش هم آهنگی و مساعی امنیتی برای ثبات درآن کشور برخوردار است، این نمایندگی درسال های گذشته با چالش هایی مواجه بود و حال تحت ریاست آقای دی مستورا ملل متحد برای تامین صلح وامنیت درآن کشور چه کمک هایی میتواند؟

سکات کارپنتر، کارشناس مسائل سیاسی امور شرق آسیا درموسسه تحقیقاتی واشنگتن می گوید " ملل متحد درافغانستان یقینا نسبت به عراق نقشی مرکزی در انکشاف زیربناهای اقتصادی وسیاسی این کشور دارد،او علاوه کرده می گوید:"این نمایندگی فکر می کنم در بعضی موارد نقش پایین داشته ودربعضی موارد نقش بالای داشته است. فکر می کنم کای آیده، نماینده قبلی ملل متحد از صحنه رهبری سیاسی افغانستان خارج شد، و این نگرانی درمورد نقش مناسب ملل متحد درافغانستان وجنجال ها، کمیسیون انتخابات را محصور ساخته است و فاصله بین کای آیده و گالبریت کشیدگی هایی را ایجاد کرد که هرکسی را با آن مواجه ساخت تا دی میستورا را کسی بداند که می تواند آرامش را در این روابط ایجاد کند."

آقای کارپنتر می گوید:" دی میستورا دیپلمات ارشد ملل متحد است، کسی است که بسیار زیاد مجرب است وعملا درحوزه های جنگی جهان کارکرده است. او قبلا درافغانستان خدمت کرده است فکر می کنم نقش متعارف آن تغییری نخواهد کرد اما ما روی انکشاف اقتصادی و اجتماعی متمرکز خواهیم ماند و برای کمک به نهادهای رو به ترقی افغانستان حمایت خواهیم کرد."

او معتقد است کمال و دانش دی میستورا سرمایه با ارزش دراوضاع عمومی سیاسی افغانستان خواهد بود.

از سوی دیگر ملل متحد نقشی نظارتی ِ مهم و تغییر دهنده یی بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه اگست داشت، با درنظر داشت اینکه انتخابات پارلمانی درافغانستان پیش رو است و قانون اصلاح شدۀ انتخابات درمورد اعضای خارجی نظارتی آن نیز به تصویب رسیده است نمایندگی ملل متحد درکابل درچه عرصه هایی و چگونه می تواند به دموکراسی نوپای افغانستان کمک کند؟

دراین باره سکات کارپنتر معتقد است: تدوام کار با کمیسیون مستقل انتخابات و کمسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان این اطمینان را می دهد که حراست سالم مصئون و باقی است تا از تقلبات درانتخابات آینده جلوگیری کند.

او همچنین گفت: "به نظرم بسیار مهم است. فکر می کنم یکی از مشکلات بزرگ در برپایی انتخابات ریاست جمهوری گذشته آن بود که به قدر کافی درک نشده بود که عملیه انتخابات تقلب را حذف نمی کند بلکه آن را به حداقل می رساند واگر تقلبی واقع شد آن را شناسایی می کند."

او می گوید فکر می کنم کای آیده و گالبریت به قدرکافی درآن باره به صراحت صحبت نکردند و دراین قسمت دی مستورا ومعاونش کار بیشتر می توانند و دراین باره مارتین کوبلر آلمانی، که به تازه گی به حیث معاون دی میستورا توسط سرمنشی ملل متحد تعیین شده است سابقه کار وی در بعد سیاسی نسبتا ضعیف است.

این کارشناس مسایل سیاسی می گوید معاون دی میستورا به طور خاص در انتخابات هایتی، نیکاراگوئه و کامبوج از سوی ملل متحد به حیث ناظر ایفای وظیفه کرده است که حال بعید است او درعملیه انتخابات به حیث یک ناظر متخصص کار کند.

او علاوه کرده میگوید بنابراین فکر می کنم او ضروری است این قضیه را با دقت دنبال کند و مطمئن شود که او ازتخصص کافی برخوردار است و دی مستورا علاقمند است که مطمئن شود معاونش بخوبی در این سمت نظارتی آماده است.

نماینده ملل متحد در افغانستان با هیات یکی ازگروه های عمده شورشیان درکابل دیدن کرده است واین بخشی از مساعی مدغم سازی شورشیان به زندگی ملکی و حکومت افغانستان است. سکات کارپنتر درمورد اینکه به موفقیت این مذاکرات تا چه اندازه خوشبین است که به صلح وثبات درافغانستان منجر شود گفت: " تفاوتی بین ثبات کوتاه مدت و طولانی مدت وجود دارد، فکر می کنم این چالشی هم برای حکومت افغانستان وجامعه بین المللی است جامعه بین المللی باید مراقب باشد زیرا آنچه جامعه بین المللی می خواهد آرامش است وبرای نیل به آرامش شاید علاقمند به مصالحه است."

او همچنین میگوید:" فکر می کنم حکومت افغانستان باید رهبری منبع این مساعی تقرب را به دست گیرد تا از تجربه برخوردار شود وجامعه بین المللی باید ازآن مساعی حمایت کند. وجامعه بین المللی نباید رهبری مصالحه با شورشیان را بدست بگیرد زیرا تمایلی به آرامش است و ما از مصاله برای نایل شدن فوری به آن استفاده می کنیم. واین مصالحه در درازمدت به انکشاف سیاسی افغانستان کمک خواهد کرد."

XS
SM
MD
LG