لینک های دسترسی

Breaking News

انتشار آب در معدن زغال در چین ١٢ نفر را کشت


تعداد تلفات ناشی از حادثهٌ انتشار آب در یک معدن زغال در شمال چین به دوازده نفر رسید.

این در حالی است که ۱۱۵ کارگر معدن که اضافه تر از یک هفته قبل در زیر زمین گیر مانده بودند، نجات داده شدند.

به روز پنجشنبه فعالی ها برای نجات ۲۶ کار گر دیگر که هنوز در آنجا گیر مانده اند، مؤقتال توقف داده شد، و این بخاطری بود که آب از یک قسمت سقف معدن تراوش کرده و در داخل یکی از چاه های زغال راه یافت.

XS
SM
MD
LG