لینک های دسترسی

افزایش مساعی وزارت دفاع امریکا  در مبارزه با بم های کنارجاده درافغانستان


افسر اردوی ایالات متحده که مسئولیت مبارزۀ وزارت دفاع امریکا با بم های کنار جاده درافغانستان را به عهده دارد گفت مساعی برای مقابله با این آلات مرگبار درحالی رو به افزایش است که عساکر ایالات متحده ومتحدینش به افغانستان عازم هستند.

جنرال میچل اویتس، همچنین بروز پنجشنبه گفت افزایش اندکی در حمایت ایران از شورشیان افغان وجود داشته است اما آن درمقایسه با دخالت ایران در عراق محدود است.

بم های کنارجاده که به نام آله های انفجاری از راه دور شناخته می شود مهلک ترین عامل مرگ عساکر امریکایی درافغانستان و عراق بوده است.

سال گذشته، شمار مرگ امریکاییان از اثر بم های کنارجاده درافغانستان دو برابر شده است. جنرال اویتس گفت او توقع ندارد که این شدت درسال 2010 نیزادامه یابد، اما او علاوه کرد که پیشرفت سریع یا بدون تلفات نخواهد بود.

XS
SM
MD
LG