لینک های دسترسی

Breaking News

ضبط 200 کيلوگرام ترياک - 2002-12-23


محافظين روسی مستقر در سرحد افغانستان و تاجکستان در حدود 200 کيلوگرام هيروئين را ضبط کردند. يک نطاق محافظين سرحدی می کويد پنج قاچاق بر مظنون وقتی درک کردند محافظين آنها را ديده اند مواد مخدر را رها کرده و فرار نمودند. تاجکستان يک راهء عمدهء قاچاق ادويهء غير قانوني ايست که از افغانستان به روسيه و اروپای غربی برده ميشود. روسيه موافقه کرده تا 20 هزار عسکر خود را در تاجکستان نگهدارد تا در محافظت عليهء قاچاق مواد مخدر و اسلحه و تجاوز مسلمانان افراطی از سرحد کمک کنند.

XS
SM
MD
LG