لینک های دسترسی

وزير معادن و صنايع افغانستان در حادثهء سقوط طياره هلاک شد - 2003-02-24


مامورين در کراچی می گويند يک طيارهء کوچک در خارج سواحل جنوبی پاکستان سقوط نموده و بيم آن می رود که تمام سرنشينان، بشمول وزير معادن و صنايع افغانستان وفات نموده باشند. چندين جسد از بحيرهء عرب، در نزديک لاشهء طيارهء دو ماشينهء نوع سسنا بدست آمده ولی عملهء نجات می گويند نشانه ای ديده نمی شود که کسی زنده مانده باشد. طياره از کراچی بسوی ولايت بلوچستان در حرکت بود که در ۵۰ کيلومتری جنوب کراچی سقوط کرد. علت سقوط طياره هنوز معلوم نيست. در جملهء سرنشينان طياره، جمعه محمد محمدی، وزير معادن و صنايع و چهار مامور عالی رتبهء حکومت افغانستان قرار داشتند. يک سرنشين ديگر سون چانگ شينگ، رئيس شرکت پايپ لاين چين بود. دو نفر عملهء پاکستانی نيز در جملهء سرنشينان طياره بود. وزارت خارجهء پاکستان می گويد برخلاف گزارش قبلی کدام مامور وزارت خارجهء پاکستان در جملهء سرنشينان نبودند. مامورين حکومت افغانستان در مورد پروژهء پيشنهادی پايپ لاين گاز که ترکمنستان را از طريق افغانستان به پاکستان وصل می کند، مذاکره می نمودند. ستار اڤييشن طياره را از بنياد ادهی که يک سازمان خيريهء پاکستانی است کرايه کرده بود. اين دومين سانحهء مهلک هوائی در ظرف چهار روز در پاکستان بود. بروز پنجشنبه يک طيارهء حمل و نقل قوای هوائی پاکستان در ولايت شمال غربی آن کشور سقوط کرده قوماندان قوای هوائی و ۱۶ نفر ديگر را هلاک ساخت.

XS
SM
MD
LG