لینک های دسترسی

Breaking News

قتل صدراعظم سربستان - 2003-03-13


مقامات سربستان يک گروه جنايتکار حرفوی را بنام زيمن به ترتيب نمودن قتل ژوران جينجيچ صدراعظم سربستان بروز چهار شنبه متهم کرده اند. مامورين سربستان گفتند قتل صدراعظم نمايندگی از کوششی توسط اعضای اين گروه برا متوقف ساختن جنگ عليهء جرايم حرفوی و دوری جستن از توقيف شدنهاست . جينجيچ ديروز چهار شنبه در شفاخانهء بلگراد که دراثر اصابت دو مرمی تحت جراحی قرار داشت در گذشت. وی در محوطهء عمارت عمدهء حکومتی در بلگراد هدف مرمی قرار گرفت .حکومت سه روز عزای رسمی و حالت اضطرار را اعلام داشته است.

XS
SM
MD
LG