لینک های دسترسی

Breaking News

58 نفر در سراسر جهان از اثر مرض سارز هلاک شده اند - 2003-04-01


۰متخصصين امورصحی می گويند ويروس مرموزی که مسؤل مرگ حد اقل پنجاه و هشت نفر در سر تاسر جهان دانسته شده شايد نسبت به آنچه که در اول فکر می شد بيشتر ساری باشد. اين هشدار متخصصين درحالی داده شده که از نودو دو قضيهء جديد عارضهء تنفسی شديد در يک عمارت آپارتمانها در هانگ کانگ گزارش داده شده است . متخصصين صحی فکر کرده بودند که اين ويروس از طريق تماس نزديک سرايت می کند ولی افزايش سريع قضايای اين بيماری در هانگ کانگ نشان می دهد که شايد اين ويروس از طريق هوا و يا آبرو انتقال کند. در عين زمان آستراليا امروز اولين واقعهء ثبت شدهء اين بيماری را اعلام داشت. سازمان صحی جهان می گويد اين بيماری سينه بغل مانند در پانزده کشور و قلمرو ديده شده است.

XS
SM
MD
LG