لینک های دسترسی

Breaking News

تکرار تقاضای ملل متحد برای کمک به عراق بعد از جنگ - 2003-04-09


۰ملل متحد تقاضای خود را از جامعهء بين المللی برای بيش از دو مليارد دالر کمک عاجل بشری به عراق تکرار کرده است. بنان سيوان رئيس پروگرام ملل برای فروش نفت عراق وخريداری مواد غذائی به شورای امنيت ملل متحد گفت اين مبلغ بصورت عاجل برای تهيهء مواد غذائی ،ادويه و ساير تدارکات امدادی ضروری است. وی گفت امتعهء که قبلاً توسط بغداد بموجب اين پروگرام فرمايش داده شده بود برای رفع نيازمندی های عاجل کافی نيست. در عين زمان هاويير سولانا رئيس سياست خارجی اتحاديهء اروپا با ساير رهبران اروپائی نقش عمدهء ملل متحد را برای ادارهء عراق بعد از جنگ تقاضا کرده است. رئيس جمهور بُش و تونی بلير صدراعظم برتانيه روزسه شنبه گفتند ملل متحد بايد نقش حياتی را درعراق بعداز جنگ ايفا کند.

XS
SM
MD
LG