لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی از ناحيهء والی ها - 2003-04-17


يک مامور عاليرتبهء حکومت افغانستان هشدار داده است که والی ها کوشش ميکنند پايهء قدرت خود را توسعه داده و قدرت حکومت مرکزی را کاهش دهند.

علی احمد جلالی، وزير داخلهء افغانستان گفت يک تعداد والی ها واحد های پوليس خصوصی، مستوفی ها و مامورين عوايد و ساير منابع قدرت خود را تعيين کرده اند.

علی احمد جلالی ميگويداين موضوع همراه با توجه برقابت ها و خصومت های شخصی والی ها باعث تضعيف سلطهء حکومت حامد کرزی گرديده است. او گفت والی ها بايد در تحکيم سلطهء حکومت مرکزی کوشش نموده و عوايد ولايات را بمرکز بفرستند.

اين تبصره های او چند روز بعد از احضار والی ها بکابل جهت مذاکره روی تقويهء حکومت مرکزی، صورت گرفت.

XS
SM
MD
LG