لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ در شمال افغانستان - 2003-05-16


قوای دو جنگ سالار در شمال افغانستان تصادم نموده و حد اقل پنج نفر را بقتل رسانيده اند.

مامورين هردو گروه ميگويند جنگ بين قوای عبدالرشيد دوستم و عطا محمد بروز پنجشنبه در منطقهء سرپل رخ داد.

معلوم نيست علت اين تازه ترين دور جنگ ها چه بود ولی هر دو گروه همديگر را به آغاز جنگ متهم ميکنند.

اين دو گروه در گذشته نيز برای کنترول شمال افغانستان رقابت ميکردند.

اين هر دو جنگ سالار اعضای حکومت حامد کرزی هستند. زدوخورد بين جنگ سالاران مانع مساعی حامد کرزی در راهء توحيد کشور ميشود.

XS
SM
MD
LG