لینک های دسترسی

Breaking News

اتهامات کوريای شمالی عليهء کوريای جنوبی - 2003-06-03


کوريای شمالی کوريای جنوبی را متهم ميکند که با اعزام مکرر کشتی ها به آبهای کوريای شمالی در روزهای اخير کوشش ميکند يک جنگ بحری بين دو کوريا را تحريک کند. آژانس خبر رسانس رسمی کوريای شمالی از قول يک نطاق نظامی گزارش ميدهد که کوريای جنوبی می خواهد يک بر خورد بحری را تحريک نمايد و بعد پيونگ يانگ را به آن متهم سازد. کوريای جنوبی داخل شدن کشتی هايش را به آبهای کوريای شمالی تکذيب کرده و گفته است قايقهای کوريای شمالی بر سرحدات آبی کوريای جنوبی هشت باراز آغاز ماه می به اينطرف تجاوز کرده است. چند ساعت بعد از اين بيانيهء کوريای شمالی، سيول گفت يک قايق ماهی گيری کوريای شمالی برای پنج دقيقه به آبهای کوريای جنوبی داخل شده بود. ۰

XS
SM
MD
LG