لینک های دسترسی

Breaking News

توقيف آنگ سان سوچی در برما - 2003-06-03


چند روز بعد از آنکه آنگ سان سوچی رهبر مخالفين برما توقيف گرديد ،حکومت نظامی برما می گويد رهبر مخالفين مصون و سالم است . معاون وزارت خارجهء برما به ديپلوماتها گفت آنگ سان سوچی به يک محل مصون انتقال داده شده ولی از ارائهء تفصيل بيشتر خودداری کرد. اين برندهء جايزهء صلح نوبل و ساير رهبران مخالفين حکومت نظامی برما روزجمعه بعد از آن توقيف گرديدند که چهار نفر در تصادماتی بين طرفداران دموکراسی و مظاهره کنندگان طرفدار حکومت کشته شدند. در برما وسايل نشراتی مخالفين می گويد که آنگ سان سوچی قبل از آنکه توقيف گرديد زخمی شده است. اين سرکوبی سر و صدا های بين المللی را موجب گرديد و چندين کشور و سازمان آزادی آنگ سان سوچی را تقاضا کرده اند. ۰

XS
SM
MD
LG